Raymond says: Gasprijs onderhevig aan luchtdruk Azoren Hoog

Inkopen van gas voor de winter moet tijdig gebeuren, zeker als de verwachting voor een stijgende gasprijs bestaat.

Bij het vastleggen van termijncontracten voor de levering van gas gedurende de eerstvolgende winterperiode spelen tal van overwegingen. Eén daarvan is de lange termijn winterverwachting.

Raymond Vorstermans is sourcing & pricing specialist bij Powerhouse. In de rubriek ‘Raymond says’ geeft hij commentaar op gebeurtenissen die de markt kunnen beïnvloeden.

De prijzen voor gas volgen in zekere mate de olieprijs. Bestaat een langdurig overschot aan olie, dan kan een relatief lage gasprijs verwacht worden. Omdat gas gebruikt wordt voor gasgestookte elektriciteitscentrales, bestaat ook een verband met de kolenprijs. De meeste elektriciteit wordt opgewekt met kolen en als daarvan de prijs stijgt, bestaat de kans dat de gasprijs mee gaat stijgen.

Slinkende voorraden

Een tweede belangrijke factor voor de ontwikkeling van de gasprijs is de omvang van de voorraden in verschillende opslagfaciliteiten. Deze hangt op haar beurt weer samen met de achterliggende winter. Was deze mild, dan zijn de voorraden nog lang niet uitgeput. Dit overschot leidt tot een lage prijs. Blijft de winterkoude langer hangen, dan komt de bodem van de gasopslaglocaties in zicht en zal de gasprijs stijgen.

Als de vraag laag is, zoals in de zomer, worden de voorraden weer opgebouwd door het gas te injecteren in de opslagfaciliteiten. Door onderhoud kan het voor komen dat een opslag uit bedrijf wordt genomen. Dat beperkt de totale opslagcapaciteit. In de zomer wordt het gas dan gedumpt en kan de prijs extreem laag zijn.

LNG-schepen

Nieuw is dat de voorraden in Noordwest-Europa ook afhangen van de import van LNG. Schepen met dit samengeperste aard- of schaliegas uit de VS varen op Europa en Rusland. Waar de schepen naar onderweg zijn wordt geheim gehouden. Blijkt dat een verwacht schip elders aanlegt, dan scheelt dat in de beschikbare voorraad. Dit is overigens beperkt tot ongeveer 100 miljoen kubieke meter gas per schip.

Opslag en distributie van gas via een internationaal leidingnet speelt altijd een rol op de marktontwikkeling. Noodzakelijk onderhoud, storingen in installaties, pijpleidingen en pompstations – en nu dus ook LNG-schepen – kunnen de marktomstandigheden op slag doen veranderen.

Winterverwachting

Maar voor de langetermijncontracten is het weer en de winterverwachting toch de leidende factor voor het bepalen van het inkoopmoment. Voorspellen is niet eenvoudig, maar er zijn een paar indicatoren. Winters in Nederland zijn meestal mild bij een overwegend westelijke windrichting. Is voor een langere periode de wind overwegend noordoostelijk, dan kan een strenge winter plaatshebben, met strenge vorst.

Het winterweer staat onder invloed van luchtstromen op grote hoogte (straalstromen). Hierbij spelen twee gebieden een centrale rol. Het hogedrukgebied bij de Azoren – het Azoren Hoog – en de omvang en luchtdruk aldaar is bepalend. Het tweede gebied is arctisch, in de Noord-Atlantische zee. Is het luchtdrukverschil tussen deze gebieden groot, dan is de windrichting voornamelijk westelijk. Hogedrukgebieden boven Noord-Europa krijgen dan weinig kans om onze omgeving te beïnvloeden. Is het verschil in druk laag, dan kan de situatie veranderen en kan rond een blokkerend hogedrukgebied een noordoostelijke stroming ontstaan, met een strenge winter tot gevolg.

Energy Insight:

De lange termijn weersverwachting voor de winterperiode is van invloed op de gasprijs, in combinatie met de voorraden. Risico op schaarste werkt prijsopdrijvend. Import van LNG per schip kan tot speculatie leiden, want: waar varen ze heen?

Bel mij
terug
Vul uw gegevens in. Wij nemen contact met u op.