Netbeheerderstarieven en voorwaarden

Powerhouse zal voor de looptijd van de leveringsovereenkomst op naam en voor rekening en risico van afnemer een Aansluit- en transportovereenkomst afsluiten met de betreffende regionale netbeheerder(s) voor de in de leveringsovereenkomst genoemde kleinverbruik aansluitingen.
Powerhouse brengt de door de afnemer op grond van de Aansluit- en transportovereenkomst periodiek aan de (regionale) netbeheerder verschuldigde bedragen bij afnemer in rekening. Afnemer kan deze bedragen alleen aan Powerhouse bevrijdend betalen.
De aansluit- en transportovereenkomst, de ‘Algemene voorwaarden voor aansluiting en transport elektriciteit en gas voor kleinverbruikers’ en de geldende tarieven voor regionaal netbeheer zijn voor afnemer inzichtelijk op deze webpagina.

Aansluit en transportovereenkomst
Download PDF 

Algemene voorwaarden regionale netbeheerders
Download PDF

Geldende tarieven regionale netbeheerders
Download PDF