Kolenprijs in een stijgende trend

De kolenprijs zit in een stijgende lijn omhoog. Het is niet helemaal duidelijk wat hier nu de oorzaak van is, maar sinds halverwege maart tekent zich wel een stijgende trend af. Op dit moment weten we ook niet of het tijdelijk is of dat het langdurig karakter heeft. Het gaat wel in tegen de beweging van de prijs voor CO2-certificaten, terwijl we juist zouden verwachten dat de stijging van de prijs van deze certificaten de stijging van de kolenprijs zou remmen. Het is dus erg onduidelijk.

Het meest voor de hand liggend is dat strengere regels voor binnenlandse mijnbouw in China voor meer import van China zal gaan zorgen.

Olie

Onder invloed van het smijten met importheffingen over en weer door de VS en China begint nu ook de oliemarkt wat vertrouwen in de toekomst te verliezen en daalde vrijdag. Er was even kort een opleving, nadat de Russische minister van energie nogmaals hintte dat een nieuw akkoord tussen OPEC en Rusland over beperking van de olieproductie steeds meer aannemelijk is. Maar de opwaartse druk die dit onderwerp veroorzaakt is door het frequente gebruik aan inflatie onderhevig. En al snel ebde de stijging dan ook weg. De markt daalde stevig en sloot meer dan 1.20 USD/bbl lager.

Bel mij
terug
Vul uw gegevens in. Wij nemen contact met u op.