Glastuinders verruilen WKK voor ketel

jaap-de-jong Jaap de Jong, Powerhouse:

’Glastuinders gaan WKK verruilen voor ketel’

Nederland wordt al enige jaren overspoeld door gesubsidieerde groene stroom uit Duitsland. Tegelijkertijd is steenkool spotgoedkoop. Factoren die gas uit de markt hebben geprijsd. Teruglevering van WKK-stroom is daardoor niet langer lonend. „Veel telers zullen daarom hun WKK verruilen voor een ketel”, stelt Jaap de Jong, directeur van energieplatform Powerhouse.

Waarom gaan veel glastuinders hun WKK voor een ketel verruilen?

„Van 2004 tot 2008 hebben veel glastuinders in WKK geïnvesteerd. De komende tijd dient zich bij hen de vraag aan: ’Investeer ik opnieuw in WKK of val ik terug op andere bronnen, zoals een ketel?’ Alleen voor tuinders die hun WKK-stroom voor eigen gebruik aanwenden, bijvoorbeeld voor belichting, is het interessant de WKK te laten reviseren, het eventuele huurcontract te verlengen of te herinvesteren in WKK. Gebruik je de WKK echter sec voor verwarming van je kas, dan is de installatie onrendabel omdat je niets verdient aan teruglevering. Veel WKK’s in de tuinbouw zullen daarom verdwijnen en dat is zonde.”

Waarom is dat zonde?

„Allereerst omdat er dan nog steeds veel steenkool wordt verstookt, wat vanuit het oogpunt van duurzaamheid ongewenst is. Daarnaast zien we dat er vanuit het nationale energieakkoord de komende jaren flink geïnvesteerd zal worden in zonne- en windenergie. Omdat er niet elke dag voldoende zon en wind zal zijn, kun je met WKK’s perfect inspelen op pieken en dalen in het energieverbruik omdat je een WKK immers snel aan- en af kunt schakelen, iets wat je met kolencentrales niet kunt.”

Volgens Energy Matters wordt de situatie voor WKK vanaf 2017 gunstiger. Duitsland gaat dan minder stroom produceren. Mee eens? „Ik ben het eens met de analyse van Energy Matters dat we, wat elektriciteit betreft, nu in een overschotmarkt zitten, maar dat de overcapaciteit in Duitsland op termijn zal afnemen. Dat daardoor ook de stroomprijzen zullen gaan stijgen, waardoor de situatie voor WKK’s wat verbetert, betwijfel ik echter. Ik heb daar namelijk geen aanwijzingen voor als ik naar de stroomprijzen tot en met 2019 kijk op de termijnmarkt. De hele energiemarkt weet natuurlijk dat die overcapaciteit in Duitsland gaat verdwijnen. Desondanks zie ik dat dus niet terug in de marktdynamiek.”

In Nederland gaan uiterlijk in 2017 vijf verouderde kolencentrales dicht. Beïnvloedt dat de stroomprijzen? „Dat denk ik niet. ’By far’ is steenkool op dit moment gewoon de goedkoopste brandstof. Inderdaad gaan verouderde centrales eruit, maar er zijn ook drie gloednieuwe kolencentrales bijgekomen, met méér vermogen. Door de oudste kolencentrales te sluiten win je dus wel op duurzaamheid, maar niet op het gebied van overcapaciteit. Daarom verwacht ik niet dat de positie van WKK vanaf 2017 weer zal verbeteren.” Zal gas duurder worden nu er steeds minder Groningengas is? „Ook de prijs van Groningengas wordt op de wereldmarkt bepaald. Als Nederland gas uit Rusland moet gaan importeren, betekent dat dus niet automatisch dat de gasprijs omhoog gaat. Het aanbod van gas uit Rusland is bovendien enorm. Maar of de gasprijs zal gaan stijgen, is onmogelijk te voorspellen. Op de termijnmarkt zie ik in elk geval nog relatief lage prijzen, terwijl er voorlopig nog een groot overschot aan steenkool is, waardoor gas uit de markt wordt gedrukt.”

Pleit u voor het behoud van WKK?

„Nee, ik ben niet per se voor één bepaalde techniek. Andere technieken – zonneenergie, geconditioneerde kassen en bijvoorbeeld aardwarmte – juich ik vanuit het oogpunt van duurzaamheid toe. Ik denk alleen dat je de komende jaren eigenlijk niet zonder WKK zult kunnen. Met een toename van zonne- en windenergie heb je gewoon flexibiliteit nodig. Daar kan bovendien nog een serieus verdienmodel in zitten.”

Verdienen aan WKK, hoe dan?

„Denk maar eens terug aan de periode 2008–2009 toen er een tekort aan netwerkcapaciteit was bij landelijk netbeheerder TenneT. Er is toen een systeem voor congestiemanagement ingevoerd. Een dergelijk systeem kun je ook invoeren om in te spelen op overcapaciteit en capaciteitsgebrek vanwege het wisselende aanbod aan zonne- en windenergie. Je zou als teler dan kunnen inbieden op capaciteit en een vergoeding kunnen krijgen op momenten dat er weinig zon of wind is en er een tekort aan elektrisch vermogen is. In de VS bestaat zoiets al. In Californië staan enkele zeer grote centrales met wel 200 tot 250 MW vermogen die alleen in bedrijf zijn op de enkele momenten in het jaar dat er te weinig zon en wind is. Normaliter zouden zulke investeringen nooit rond te rekenen zijn, maar nu wel omdat de centrales een vergoeding krijgen voor hun inzet.”

 

Door: Quincy von Bannisseht

Bron: Vakblad voor de Bloemisterij

www.vakbladvoordebloemisterij.nl

Bel mij
terug
Vul uw gegevens in. Wij nemen contact met u op.